WORD, hình ảnh CLIP như cắt xén một bức ảnhWORD, hình ảnh CLIP như cắt xén một bức ảnh
Bạn có thể cắt bất kỳ hình ảnh, ngoại trừ một hình ảnh GIF động thông qua
lệnh Trim. Để cắt một hình ảnh GIF động, nhưng trong một
chương trình chỉnh sửa hình ảnh động GIF, và sau đó chèn hình ảnh
một lần nữa.
Chọn hình ảnh bạn muốn cắt.
Trên thanh công cụ Picture, bấm vào cây trồng.
LƯU Ý Nếu thanh công cụ Hình ảnh không hiển thị, chọn Toolbars
công cụ trên các Xem trình đơn, và sau đó nhấp vào hình ảnh.
Vị trí các công cụ cắt trên tay cầm cây trồng và sau đó thực hiện một trong các cách sau:
Để cắt một bên, kéo các trung tâm xử lý trên mà bên phía
bên trong.
Cắt hai bên cùng một lúc, giữ phím CTRL
trong khi kéo điều khiển trung tâm trên cả hai mặt vào trong.
Để cắt tất cả bốn mặt cùng một lúc, giữ phím CTRL
trong khi kéo một góc xử lý bên trong.
Trên thanh công cụ Picture, bấm vào cây trồng để vô hiệu hóa
cắt lệnh.
Chú ý Bạn có thể lùi lại một vết cắt trước khi lưu ảnh.

Nguồn: https://gekimoe.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gekimoe.org/tong-hop/

2 thoughts on “WORD, hình ảnh CLIP như cắt xén một bức ảnh”

Leave a Comment