Hướng dẫn giao dịch BHXH trực tuyến 2019 | Lỗi không load được chữ ký số | Chữ ký số không hợp lệ▽ Trình tự nội dung:
★ Thêm tiện ích VSS Declaration vào Google
★ Tải và cài VSS Declaration vào máy
★ Khắc phục lỗi không load được chứng thư số
★ Khắc phục lỗi Chứng thư số không hợp lệ
——————————————————————————————————————————————–
▽ Follow me
★ Bài viết →
★ Diễn đàn →
★ Tải Certificate→
———————————————————————————————————————————————
● Please help me to subscribers:
● Please “SUBSCRIBE” – “LIKE” – “COMMENT” Hướng dẫn giao dịch BHXH trực tuyến 2019 | Lỗi không load được chữ ký số | Chữ ký số không hợp lệ!
#ketoanthanhtu,#tranthanhtu,#BHXHdientu,#CKS,#chukyso,#chukysokhonghople

Nguồn: https://gekimoe.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gekimoe.org/tong-hop/

1 thought on “Hướng dẫn giao dịch BHXH trực tuyến 2019 | Lỗi không load được chữ ký số | Chữ ký số không hợp lệ”

Leave a Comment